Marta Kopeć

radca prawny

Specjalizuję się w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Mocno wspieram przedsiębiorców w tworzeniu dobrych zakładów pracy, ale nie pozwalam na nieludzkie traktowanie pracowników.
[Więcej >>>]

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska („KKZ”), która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: IOD@kkz.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.; ul. Hoża 59a lok. 1b; 00-681 Warszawa (z dopiskiem IOD).
 3. KKZ przetwarza dane osobowe klientów oraz osób wskazanych przez klientów jako osoby kontaktowe w zakresie niezbędnym do wykonania usługi prawnej, osób składających aplikacje do pracy, rejestrujących się jako odbiorcy newsletterów na blogach https://managerwspolce.pl/https://jakzwolnicpracownika.pl/, pracowników, współpracowników i kontrahentów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów z klientami, kontrahentami, pracownikami lub współpracownikami oraz, po wyrażeniu osobnej zgody, przeprowadzania procesów rekrutacyjnych oraz dystrybuowania newsletterów.
 5. KKZ może przekazywać dane osobowe podmiotom, przy których pomocy realizuje powyższe cele, w tym utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy z KKZ, wykonanie postanowień już istniejącej umowy lub kontakt.
 7. Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługuje prawo:
 • do informacji,
 • dostępu do danych,
 • do sprostowania i uzupełnienia danych,
 • do usunięcia danych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu,
 • do przenoszenia danych oraz
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
 1. Jeżeli nie wymaga tego wykonanie umowy, w związku z realizacją której KKZ pozyskała dane osobowe, KKZ nie przekazuje danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. KKZ przechowuje dane osobowe przez okres uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub wynikający z przepisów prawa.
 3. KKZ nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.
 4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, do niniejszego tekstu zostaną wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany.
 5. Data ostatniej modyfikacji: 8 kwietnia 2021 r.

*****